[for English scroll down]

"Nasza Siła Życiowa jest tym, co czujemy, gdy się zakochujemy, gdy przeżywamy głęboki i pełny orgazm, jak również wtedy, gdy doświadczamy niespodziewanego przypływu twórczości.

Witalność jest zazwyczaj najlepiej widoczna u dzieci i szczeniąt, które są otwarte, ufne i uwielbiają się bawić.

Nasza Siła Życiowa jest na mocy dziedzictwa biologicznego przynależnym nam prawem.

Niestety, w dorosłym życiu nie mamy do niej łatwego dostępu. Nie możemy zdecydować o zakochaniu się ani o przeżyciu pełnego orgazmu, ponieważ jest to poza naszą świadomą kontrolą."

(Dr Ben Shapiro, członek Wydziału Nauczycielskiego IIBA, twórca Life Force)


  • Co dzieje się z naszą Siłą Życiową, kiedy dorastamy?
  • Co się z nią dzieje, gdy popadamy w depresję i czujemy się wycofani z życia?
  • Czy możemy mieć stały dostęp do źródła tej energii?
  • Czy możemy je sami znaleźć?

Psychoterapeutyczne podejście o nazwie Accessing Your Life Force (Odzyskiwanie dostępu do Siły Życiowej), autorstwa dr Bennetta Shapiro, odpowiada na te pytania.


Ben Shapiro mówi o Life Force:

Interview with Ben Shapiro about Life Force you can find here:


"Your Life Force is what you feel when you fall in love, or when you have a deep and full orgasm, or when you have an unexpected burst of creativity.

The Life Force is usually evident in children and puppies; they are openhearted, trusting, and love to play.

Your Life Force is your biological birthright.

Unfortunately, as adults, our Life Force is not readily accessible; we cannot decide to fall in love, or have a full orgasm; it is out of our conscious control."  

(A quote from Ben Shapiro, Ph.D., IIBA Faculty Emeritus, Life Force Founder)                                                                                                        


  • What happens to our Life Force when we grow up?
  • What happens to it when we get depressed and feel withdrawn from life?
  • Could we have constant access to the source of this energy?
  • Can we find it by ourselves?

The psychotherapeutic approach called Accessing Your Life Force, created by Ben Shapiro Ph.D., answers these questions.