"Odzyskiwanie dostępu do swojej siły życiowej" to cykl pięciu warsztatów skierowanych do osób chcących poznać ćwiczenia Life Force po to, by wykorzystywać je w samodzielnej pracy nad przywracaniem swojej energii życiowej.

Ćwiczenia Life Force autorstwa Bena Shapiro uruchamiają nasze głębokie obrony, konfrontując nas z silnymi emocjami i osobistą negatywnością. Zatem, aby móc korzystać z nich samodzielnie, niezbędne jest nauczenie się jak obchodzić się z tymi częściami nas, które przeciwstawiają się zmianom w naszym energetycznym, emocjonalnym i fizycznym funkcjonowaniu.

Do tego niezbędne są odwaga, humor oraz zainteresowanie energetyczną pracą z własnym ciałem i umysłem. Jeśli posiadasz te cechy, ćwiczenia Life Force mogą stać się dla Ciebie codzienną praktyką prowadzącą do odzyskania dostępu do Twojej siły życiowej i silnego Dorosłego.


Tematy i terminy warsztatów:

Warsztat 1 - "O cudownym Dziecku, przebiegłym Diable i dzielnym Dorosłym"

Termin: 13-14-15 marca 2020

Warsztat wprowadzający do Life Force, na którym poznasz podstawowe pojęcia i zasady, którymi należy się kierować w pracy. Ponadto, na tym warsztacie nauczysz się jak:

 • energetyzować Dziecko Naturalne, czyli źródło swojej energii życiowej;
 • lokalizować i wzmacniać swojego Dorosłego, czyli zdolność do dobrego orientowania się w świecie zewnętrznym i wewnętrznym (innymi słowy, do dobrego gruntowania się);
 • rozpoznawać swoje Diabły, kiedy się aktywizują i radzić sobie z nimi;
 • jak odróżnić Dziecko Naturalne od Dziecka Pierwotnie Zranionego i dlaczego nie ma to nic wspólnego z tzw. "dzieckiem wewnętrznym";
 • rozróżniać tylny i przedni przepływ energii w ciele (czułość i agresja dwoma aspektami Dziecka Naturalnego);
 • łączyć swoje Dziecko Naturalne z Dorosłym.

Udział w warsztacie wprowadzającym jest warunkiem koniecznym do udziału w kolejnych warsztatach z cyklu "Odzyskiwanie dostępu do swojej siły życiowej".


Warsztat 2 - "Ćwiczenie energetyzujące - poranne i nie tylko"

Termin: 17-18-19 kwietnia 2020

Warsztat w którym mogą wziąć udział tylko osoby, które uczestniczyły w warsztacie wprowadzającym. Podczas tego warsztatu poznasz:

 • liczne ćwiczenia energetyzujące jako codzienny sposób na ożywianie Dziecka Naturalnego, wzmacnianie Dorosłego oraz Połączenia między nimi;
 • zestaw ćwiczeń porannych "do-wykonywania-w-łóżku";
 • podstawowe zasady orientujące podczas wykonywania ćwiczeń energetyzujących;
 • ćwiczenia energetyzujące jako wstęp do ćwiczeń skoncentrowanych na mieszczeniu energii i wzmacniających granice;
 • ćwiczenia umożliwiające poddanie się uczuciom i osłabiające zbyt sztywne granice.

Warsztat 3 - "Jak zaprząc do pracy swojego dżina w butelce? - zmieniające życie ćwiczenia ładowania-mieszczenia"

Termin: 26-27-28 czerwca 2020

Warsztat w którym mogą wziąć udział tylko osoby, które uczestniczyły w dwóch warsztatach poprzedzających. Jest to warsztat skoncentrowany na ćwiczeniach wzmacniających granice i budujących poczucie osobistej mocy i sprawstwa. Podczas tego warsztatu dowiesz się:

 • jakie są rodzaje granic i jak z nimi pracować;
 • co stało się z balonikiem, po którym przejechał walec i co to ma wspólnego z tematyką granic;
 • dlaczego Clark Kent potrzebował budki telefonicznej, żeby zamienić się w Supermana, czyli do czego służy pojemnik w procesie odzyskiwania własnej mocy;
 • dlaczego skarb zwykle ukryty jest w jaskini i co to dla nas oznacza;
 • technikę wykonywania ćwiczeń wzmacniających granice i liczne sposoby ich sabotowania;
 • co jest pozytywnego w agresji i dlaczego dostęp do niej jest taki ważny;
 • dlaczego lęk i agresja to dwie strony tej samej monety i jak z tym pracować.

Warsztat 4 - "Diabły - ich dobre intencje i niecne sprawki"

Termin: 11-12-13 września 2020

Warsztat w którym mogą wziąć udział tylko osoby, które uczestniczyły w trzech warsztatach poprzedzających.Tematyka tego warsztatu skupia się na pracy z naszymi obronami, które stoją na straży tego, byśmy nie ważyli się wykraczać poza to, jak zostaliśmy ukształtowani przez wczesną historię naszego życia. Obrony te, pomimo dobrych intencji, obecnie ograniczają przepływ naszej energii życiowej i rządzą naszym życiem w sposób, który nie jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. Podczas warsztatu dowiesz się:

 • co to oznacza, że diabły to nasi osobiści strażnicy;
 • dlaczego są one rezerwuarem energii i jak zacząć z niego korzystać;
 • osobisty dramat diabła - "Mam same dobre intencje, a nikt mnie nie lubi...";
 • po czym poznawać, że jesteśmy w rękach naszych diabłów;
 • dlaczego wolimy trenować nasze diabły, zamiast je egzorcyzmować;
 • rodzaje i hierarchia naszych diabłów;
 • śmiechy diabłów;
 • mafia rządząca wewnętrzną firmą podczas, gdy Dorosły spędza wakacje na Bahamach;
 • Flip i Flap prowadzący uroczą kawiarenkę stanowiąca przykrywkę dla firmy prowadzonej przez diabły;
 • film "Music Box" z Flipem i Flapem jako metafora procesu psychoterapii oraz naszych związków z innymi ludźmi i z samymi sobą.


Warsztat 5 - "Jak korzystać z ćwiczeń samemu i stać się instruktorem Life Force dla samego siebie?"

Termin: 13-14-15 listopada 2020

Warsztat w którym mogą wziąć udział tylko osoby, które uczestniczyły w poprzednich  czterech warsztatach. Ostatni warsztat z całego cyklu jest skoncentrowany na przygotowaniu uczestników do indywidualnego ćwiczenia w domu, wraz z możliwością samodzielnego układania sobie zestawu ćwiczeń i modyfikowania ich zgodnie ze swoimi potrzebami. Podczas tego warsztatu dowiesz się jak:

 • jak ćwiczyć by rozwijać umiejętności otwierania się, sięgania, brania i zatrzymywania dla siebie stanowiące podstawową ekspresję każdego żywego organizmu;
 • dlaczego samodzielne ćwiczenie jest takie ważne;
 • jak motywować się do samodzielnego ćwiczenia w domu i/lub pracy;
 • w jaki sposób układać sobie własny zestaw ćwiczeń;
 • jak pracować z oporem przeciwko wykonywaniu ćwiczeń;
 • jaka jest rola dziennika w prowadzeniu własnych ćwiczeń;
 • jak jest rola dotyku w łączeniu Dorosłego z Dzieckiem Naturalnym;
 • jak wykorzystywać różnego rodzaju wsparcie do ćwiczeń;
 • jak orientować się, że jesteśmy w zapadnięciu i potrzebujemy się pracy nad przywróceniem przepływu energii;
 • jak formułować dla siebie odpowiednie zdania w ćwiczeniach.

Informacje organizacyjne:

Prowadzenie: dr Karolina Rajewska-Rynkowska (https://lifeforce.pl/leaders/)

Miejsce: Ośrodek Psychoterapii i Pracy z Ciałem "Ciało i Dialog"

ul. Ratajczaka 26/6, lok.98 (IIIp.), Poznań

Wielkość grupy: max.12 osób

Kontakt i rejestracja: Karolina Rynkowska tel. 691 029 400

Przeciwskazania do uczestnictwa: ciąża, obecny lub niedawno przebyty uraz fizyczny, psychoza. Każda przewlekła choroba wymaga konsultacji z prowadzącą.